John Beckers

Bestuurder in Breda, Nederland

John Beckers

Bestuurder in Breda, Nederland

Van huis uit ben ik pedagoog, voorlichter en bedrijfskundige. Alle drie gaan over gedrag en mensen. Hoe gedrag tot stand komt. Dat je het niet kunt sturen of wel, maar dat je dan nooit de enige bent. Sturen doet iedereen, altijd. Bovendien is die sturing, geloof het of niet, onbewust. Reageer je reflexmatig en doen die anderen dat ook.

Nieuwe inzichten over gedrag en mensen deel ik via social media. Vooral praktische inzichten. Hoe het echt gaat. Doorgaans is dat niet anders dan thuis of in het verkeer. Hoe zakelijk of objectief we ons ook voordoen, uiteindelijk gaat het om interactie, betekenisgeving en gevoel.

Zo kom je vanzelf op nieuw organiseren en nieuw besturen. Lichtvoetig, openhartig, zachtmoedig, samen. En op de governance die daarbij past want samen betekent ruimte geven. Het zo regelen dat ieder zijn ding kan doen, zonder anderen te belasten. Een kleinere (en grotere) waarde om voor te gaan zou ik niet kunnen bedenken.

  • Education
    • Utrecht University